Blog
Školení

Zákaznický servis


Dejte svému zákaznickému servisu nástroje, které umožní 24 hodin denně, 7 dní v týdnu rychle a správně odpovědět na každý dotaz. Poskytněte online Vašemu zákaznickému centru veškeré informace a nástroje potřebné pro excelentní práci.

Modul CareCloud pro Správu zákaznických kont umožňuje administrovat účty zákazníků i veškeré související zákaznické údaje obsažené v centrální databázi.

Přehledně informuje o nákupním chování, věrnostních kartách, poukázkách či jiných odměnách a benefitech, statusech, zařazení do segmentu či marketingových aktivitách a to vždy ve vztahu k jednotlivým účtům.

CareCloud CRM nejen informuje, ale umožňuje také aktivní práci se zákaznickým účtem, uživatelským nastavením potřebných parametrů a aktualizací vybraných údajů na účtu. To vše s ohledem na hierarchii přístupových práv uživatele. Zvolte ten nejlepší nástroj pro Vás zákaznický servis!

Žádost o rozpočet

Kampaně & Segmentace


Nechcete aby Vaše marketingové oddělení trávilo spoustu zbytečného času neefektivní přípravou kampaní? Nepřejete si utrácet peníze za externí služby? Získejte intuitivní a flexibilní nástroje pro segmentaci, přípravu a exekuci marketingových kampaní ve vlastní režii.

Modul Kampaně & Segmentace umožňuje jednoduše připravit data pro realizaci kampaně na základě vybraných parametrů a kritérií pro zvolený segment. Definovaný segment lze následně využít pro tvorbu DM kampaně komunikované poštou, emailem či prostřednictvím SMS. Vybrané sdělení je možné distribuovat také pomocí personalizovaných webových stránek či sociálních sítí.

Modul Kampaně dokáže otestovat odeslání a řádné zobrazení připravené DM komunikace. Kampaň odešle dle přiřazené priority a následně vyhodnotí její úspěšnost porovnáním s nákupním chováním neoslovených skupin. CareCloud CRM doporučí segment, který bude nejlépe reagovat na zvolený způsob marketingové komunikace dle relevantních kritérií. Navíc usnadní uživatelskou přípravu díky uloženým šablonám, tím zrychlí a zjednoduší nastavení kampaně.

CareCloud CRM obsahuje moduly pro komunikaci s webovými aplikacemi či Facebookem pomocí webových služeb a zároveň poskytuje přímé napojení na SMS bránu.

Analýzy & Reporting


Chcete mít jistotu, že jsou Vaše marketingové aktivity efektivní a správně načasované? Chcete vědět, jaký zisk Vám poslední kampaň přinesla? CRM CareCloud umožňuje poznat, analyzovat a následně předvídat potřeby i přání zákazníků. Zvyšuje tím efektivitu investic do marketingu.

Analytický systém obsahuje reporty pro vyhodnocení nákupního chování zákazníků, zisku a marže, geoanalytické nástroje a reporty úspěšnosti. Zároveň umožní sledovat reakce a průběh marketingových aktivit. Pokročilejší analýzy umožňují vyhodnotit Recency - Frequency - Monetary parametry. Geoanalytický modul porovná vybrané veličiny z hlediska regionálního rozložení v přehledných mapách. Artiklové analýzy poskytnou přehledné rozbory nákupního košíku.

Kromě základních analytických nástrojů umožňuje CareCloud CRM ve svém analytickém modulu jednoduše vytvářet uživatelské ad hoc reporty. Pro jejichž tvorbu lze využít veškerých položek z datového skladu, včetně dat z primárních zdrojových systémů. Uživatel jednoduše vybere kombinaci libovolných položek z datového skladu a určí druh výstupní sestavy. Na základě vyhodnocených výsledků jednoduše připraví následující marketingové aktivity.

Žádost o rozpočet

Rezervační systém


CareCloud CRM obsahuje modul pro rezervaci událostí s neomezeným množstvím budov, prostorů, typů či druhů rezervace nebo místností pro události, které jsou předmětem rezervace.

Rezervační systém umožňuje jednoduše vybrat termín, hodinu, prostor a další volitelné parametry rezervace. Obsahuje přehledné zobrazení uložených rezervací včetně možnosti jejich úprav a to v závislosti na přístupových právech uživatele.

Rezervační modul lze využít pro objednání přes webové rozhraní nebo jej lze nasadit pro online objednávání přímo z webových stránek provozovatele. Lze přepínat mezi zobrazením různých časových období (den, týden, měsíc). Díky všestrannosti rezervačního modulu je využíván majiteli fitness center, provozovateli sportovních a kulturních událostí, restauracemi a bary, kadeřnictvími, lékařskými zařízeními a dalšími subjekty.

Marketing automation


Již nepotřebujete dodatečný software pro marketing, CRM CareCloud se o vše postará! Využijte zvýšených prodejů, snížených nákladů na retenci, věrnějších zákazníků a zároveň šetřete čas svých zaměstnanců.

Modul marketingové automatizace v CRM CareCloud poskytuje kompletní automatizaci marketingu od samotného začátku až po realizaci. Cílený marketing ve velkém objemu nebyl nikdy jednodušší! Kontaktujte nás a konzultant Vám představí možnosti marketing automation.

Logistika & Sklad


Součástí CareCloud CRM je modul pro kompletní a přehledné vedení skladu a evidence veškerých pohybů skladových položek. Přehledné reporty usnadňují evidenci a veškeré skladové operace.

Modul pro správu skladu přináší okamžitý přehled o stavu a pohybu jednotlivých skladových položek s neomezenou filtrací dle typu, množství, ceny nebo jakýchkoliv dalších parametrů skladových položek. Zároveň informuje o kompletní historii pohybu skladových položek.

Na skladové kartě jsou k dispozici veškeré potřebné informace o produktu včetně ceny v různých měnách, daně, váhy, rozměrů, stavu a dalších volitelných parametrů.

Ze skladového hospodářství lze vytvářet přehledné reporty, které informují uživatele, v závislosti na jeho systémových právech, o všech potřebných veličinách. Modul je propojen s ostatními moduly pro vyšší efektivitu práce

Žádost o rozpočet

Loyalty Engine


Modul věrnostní program je nadstavbou pro administraci věrnostního programu v rámci firemního CRM řešení. Modul umožňuje obsluhovat funkcionality a parametry věrnostního programu.

Uživatelsky je možné definovat úrovně členství a statusy věrnostního programu včetně formy jejich získání; způsob převodu útraty na body, výši plošné slevy a délku platnosti pro jednotlivé úrovně členství, generovat vouchery a bonusy.

V uživatelském rozhraní administrace lze jednoduše přidávat nové vlastnosti, včetně jejich základních charakteristik, typů, omezení hodnot, kterých mohou nabývat a detailního popisu každé definované vlastnosti. Každou vlastnost je možné identifikovat i graficky propojením s vybranou ikonou.

Predikce


Datový sklad v CRM CareCloudu shromažďuje veškerá zákaznická data a aplikuje pokročilé statistické metody za účelem analýzy. Modul predikuje budoucí nákupní chování každého zákazníka díky analýze uložených dat o kompletní historii nákupního chování, reakcí na marketingové kampaně a komunikace se zákazníky napříč komunikačními kanály.

Máte tak k dispozici cenné informace pro pochopení modelu chování zákazníků a lze mu tedy přizpůsobit marketingovou strategii. Každou marketingovou akci tak zaměříte na konkrétní cílovou skupinu podle vzorců chování příslušníků daného segmentu. Prediktivní model lze využít pro personalizované nabídky s výrazně vyšší efektivitou online, telemarketingových i osobních prodejů. Model doporučí pro každého zákazníka produkt s nejvyšší pravděpodobností nákupu.

E-shop


Modul e-shop, umožňuje snadnou tvorbu vyspělého e-shopu a poskytuje jednoduché propojení s dalšími systémovými moduly. Umožňuje tak online uzavírání nákupů se započtením veškerých slev, voucherů, akcí a uživatelsky definovatelných kampaní.

Využijte uživatelskou administraci katalogu včetně zařazení produktů do skupin a cenových úrovní. Navíc získáte správu obsahu prostřednictvím CMS i propojení na platební brány pro snadnou platbu kartou nebo bankovním převodem.

Funkcionalita Upsell poskytuje možnost nabízet k produktu i jiné produkty ze stejné kategorie a tím zvyšovat zákazníkovu útratu. Pro každý produkt lze definovat několik Upsell kombinací, které se zobrazují podle nastavených pravidel. Cross-sell (Xsell) poskytuje možnost nabízet k produktu více produktů z odlišných kategorií. Při Xsellu je možné stejně jako u Upsellu zobrazit více předdefinovaných kombinací k jednomu produktu.

Modul CareCloud E-shop obsahuje mnoho nadstandardních nástrojů pro uživatelsky příjemnou tvorbu cen pro jednotlivé skupiny zákazníků či produktů. V e-shopu je možné na základě uživatelské definice segmentu tvořit zákaznické kategorie, jimž lze přiřadit odlišné ceny na jednotlivé produkty. Flexi ceny představují speciální typ cen, které se upravují podle počtu zakoupených produktů. Jejich rozsah lze opět konfigurovat uživatelsky.

Žádost o rozpočet