Blog
Školení

Zabezpečení a ochrana dat


Cortex garantuje prostřednictvím Carecloud CRM komplexní přístup k zabezpečení, od vývoje aplikace až po provozování a správu služby. V Cortexu důsledně řešíme bezpečnostní politiku a splňujeme přísné bezpečnostní normy.

Naše bezpečnostní politika zabezpečí a ochrání duševní vlastnictví, zpracovávané informace a osobní údaje před zcizením, zničením, modifikací či zavirováním a dalšími hrozbami.

Řešení spravují a vyvíjejí vysoce kvalifikovaní a vyškolení pracovníci, používající nejnovější technologie a procesy s cílem poskytovat vysokou úroveň zabezpečení a ochranu osobních údajů. Veškerá data zákazníků jsou ve Vašem vlastnictví. V CareCloudu jsou uložena a využívána pouze k účelům, které nadefinujete.

Žádost o rozpočet

Systémová integrace


CareCloud CRM umožňuje propojení stávajících primárních zdrojových systémů zákazníka jako je pokladní systém, internetový portál, ekonomický software, skladový systém, e-shop, úložiště dokumentů, účetní systém, rezervační systém, platební brána nebo existující ERP systém a to pomocí předdefinovaných komunikačních rozhraní s centrální integrační platformou CareCloud CRM.

Lze tak využít stávající zdrojové systémy v případech, kdy se jedná o výhodnější cestu než nasazení některého z modulů CRM CareCloud. Využití CareCloud CRM umožňuje vzájemnou integraci primárních systémů v jeden efektivně fungující harmonický celek. Získáte tak účelně navrženou infrastrukturu, zaměřenou na podporu konkrétních business procesů.

Administrace systému


V CareCloud CRM lze uživatelsky administrovat velké množství parametrů a přizpůsobit tak systém potřebám a požadavkům specifickým pro jednotlivé business aktivity. Velmi jednoduše lze vytvářet skupiny uživatelů, definovat jejich role a přístupová práva do jednotlivých funkčních celků nebo k vybraným operacím.

Uživatel s oprávněním administrátora může kompletně spravovat databázi uživatelů CareCloud CRM. Uživatelé tak mohou systém začít okamžitě využívat, díky čemuž dosáhnete maximálního zhodnocení své investice do CRM.

Označení všech polí, které jsou v uživatelském rozhraní využity, stejně jako veškeré textové informace je možné jednoduše editovat a přizpůsobit tak obecnější systémové významy konkrétní instalaci systému.

CareCloud CRM je vyvinut jako multilinguální, obsahuje tedy nadstavbu, která umožňuje jednoduše přidávat další lokalizace. Navíc CareCloud CRM je již lokalizován do 5 jazyků včetně slovenštiny, angličtiny či francouzštiny.

Žádost o rozpočet

Licencování


CareCloud CRM může být poskytován formou SaaS (Software as a Service in Cloud). Zaplatíte pouze tolik, kolik využijete. Měsíční poplatek se určí z odhadu počtu transakcí a dle Vámi využitých modulů. To vše bez omezení počtu uživatelů. Databáze je uložena v kryptograficky zabezpečeném hostingovém centru na páteřní síti.

Alternativně lze instalovat CareCloud na databázovém stroji ve Vaší VPN síti, případně na serverech ve Vašem vlastnictví a správě. Bez ohledu na způsob nasazení, lze k aplikaci CRM CareCloud přistupovat z mnoha různých koncových zařízení. Přístup je umožněn skrze libovolný webový prohlížeč a při přihlášení je ověřováno přístupové právo.

Service Level


Provozním standardem je v případě cloudového řešení uzavření smlouvy, kde Vám garantujeme úroveň dostupnosti služeb SLA na úrovni 99,9 % se smluvní sankcí při nedodržení garantovaných parametrů. Data jsou uložena na páteřní síti v hostingovém centru.

Nové verze a aktualizace distribuujeme operativně a bez dlouhých výpadků, díky čemuž zvyšujeme dostupnost služeb. Vyhnete se tak nákladným správám upgradů.

CareCloud CRM je cenově dostupné řešení s flexibilními možnostmi platby, které Vám umožňuje jednoduše plánovat provozní náklady. Cenový model cloudového řešení, s platbou dle využití jednotlivých modulů, umožňuje převést investiční výdaje na pravidelné, nižší provozní výdaje.

Žádost o rozpočet

Enterprise řešení


Poskytujeme databázové služby od roku 1992 a díky svým zkušenostem přinášíme klientům spolehlivá databázová řešení. Standardem je využití spolehlivého a výkonného databázového prostředí PostgreSQL s alternativní možností customizované migrace na jiné robustní, případně proprietární komerční platformy dle Vašich potřeb a požadavků (Oracle, MySQL).

Pro vzájemnou výměnu dat se zdrojovými systémy využívá CareCloud CRM převážně webových služeb. Důvodem pro masivní rozšíření web services je vznik definovaných protokolů SOAP a WSDL v syntaxi XML jako standardů komunikace mezi systémy.

Globální dostupnost


Díky CareCloud CRM propojíte týmy z různých poboček a zemí bez ohledu na jejich geografickou polohu. Poskytnete svým týmům integrované a lokalizované nástroje, které jim umožní efektivně komunikovat a spolupracovat v globální organizaci.

Snižte své provozní náklady, zjednodušte přístup k datům a usnadněte školení uživatelů díky umístění dat v jednom datovém skladu. Získáte navíc snadné, operativní nasazování customizovatelného cloudového řešení.

Žádost o rozpočet